Verhuur periode
1
Kies in de kalender de dag waarop u de dakkoffer wilt komen ophalen.
2
Kies in de kalender de dag waarop u de dakkoffer komt terugbrengen.
Het ophalen en terugbrengen van een dakkoffer kan tussen 09:00 en 17:00.
3
De dakkoffers die hieronder weergeven worden zijn beschikbaar in de aangeven periode